Thursday, September 5, 2013

januz miralles # update 2

.

januz miralles 1januz miralles 2januz miralles 3januz miralles 4januz miralles 5januz miralles 6januz miralles 7januz miralles 8januz miralles 9

 

paintings and mixed media by januz miralles

.